Купува Парцел срещу обезщетение гр.София - Вилна зона

РубрикаКупува
Вид на имотаПарцел срещу обезщетение
Квартал Вилна зона
Населено мястогр.София
Област:София
ДържаваBulgaria - BG
Описание:

Уведомление за поверителност Уважаеми клиенти и партньори, Защитата на личните данни и осигуряването на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за нас. С настоящото уведомление за поверителност НЕДИС ОК ЕООД Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с предлаганите от дружеството услуги и сключването и изпълнението на договори за посредничество (Договора), в изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните. Администратор на лични данни Личните данни се обработват от НЕДИС ОК ЕООД с ЕИК: 205312205 със седалище: гр. София, жк. Овча Купел 2, бл. 29, вх. Б, ап 14, с адрес на управление: в гр. София, жк. Овча Купел 1, бл. 430, офис 35. имейл: nedis_im@abv.bg , телефон: 0878 578 288. Лични данни, които обработваме НЕДИС ОК ЕООД обработва следната информация за Вас: - Име, презиме и фамилия; - ЕГН (за счетоводни нужди - необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице); - Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон; Цели, за които обработваме личните Ви данни НЕДИС ОК ЕООД обработва само тези данни, които са необходими за директния маркетинг и изпълнение на задължения по Договора, ако е сключен такъв. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви съобщаваме за събития, предложения и обстоятелства свързани с Ваше търсене или предлагане на имоти или свързани с тях допълнителни услуги, за организиране и при провеждане но огледи и/или срещи с потенциални клиенти или партньори, както следва: - периодично изпращане на съобщения с предложения по имейл; - осъществяване на контакт по телефона с цел организиране на огледи, срещи, нотариални производства или други свързани с подписан с Вас договор; - издаване на фактура. Основания за обработване на личните Ви данни Обработваме Вашите данни на следните правни основания: - обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договор с Вас или последващи договори между Вас и трето лице с посредничеството на НЕДИС ОК ЕООД; - на основание легитимния интерес на НЕДИС ОК ЕООД за целите на директния маркетинг. Разкриване и предаване на лични данни При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, НЕДИС ОК ЕООД може да разкрие Ваши лични данни на следните лица: - Доставчици на услуги (експерти по информационна сигурност, нотариуси, счетоводители, адвокати). НЕДИС ОК ЕООД превъзлага на други лица някои спомагателни дейности, свързани със сключване и изпълнение на Договори, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността. В тези случаи е възможно НЕДИС ОК ЕООД да разкрие лични данни на тези лица само при наличие на основателна причина за това, въз основа на писмен договор с получателите и при достатъчно гаранции, че същите обработват данните законосъобразно и осигуряват достатъчно ниво на защита. - На други лица в изпълнение на законови задължения на НЕДИС ОК ЕООД или по искане на компетентни публични органи, ако има такива. НЕДИС ОК ЕООД не предава личните данни на трети държави. Срок за съхранение на личните Ви данни НЕДИС ОК ЕООД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването, а именно: - за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на Договора; - за целите на директния маркетинг – до подаване на възражение от Ваша страна чрез изпращане на имейл със съдържание Отпиши. Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от НЕДИС ОК ЕООД: - Право на информация. Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност. - Право на достъп. Имате право да получите потвърждение от НЕДИС ОК ЕООД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се. Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва НЕДИС ОК ЕООД за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който НЕДИС ОК ЕООД ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който НЕДИС ОК ЕООД е получил данните Ви. - Право на коригиране. Имате право да поискате от НЕДИС ОК ЕООД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас. - Право на изтриване. Имате право да поискате от НЕДИС ОК ЕООД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи: • личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели; • при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите на директния маркетинг чрез изпращане на имейл със съдържание Отпиши; • ако бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни; • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение. НЕДИС ОК ЕООД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: • спазване на правно задължение на НЕДИС ОК ЕООД, което изисква обработването; • установяването, упражняването или защитата на правни претенции. - Право на ограничаване на обработването. Имате право да изискате от НЕДИС ОК ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи: • докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на НЕДИС ОК ЕООД да провери точността на данните; • ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; • ако НЕДИС ОК ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции. - Право на възражение. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание. - Право на преносимост. Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. - Право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от НЕДИС ОК ЕООД до Комисията за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2. Допълнителна информация За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с НЕДИС ОК ЕООД.
Номер на офертата897530
Дата на посл. промянаFri Aug 20 2021
Брой посетители59913
За контакти: Фирма: НЕДИС ОК
Държава: Bulgaria
Населено място: гр.София
Адрес: жк Овча Купел 1, бл. 430, офис 35 (в ляво от вх. Б)
Телефони за контакт: упр. 0878 578 288
E-mail: nedis_im@abv.bg

https://nedis.portalre.net